Zvratné pasivum

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Šité na mieru

Všetky naše služby sú šité na mieru klienta.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Spojte sa s nami


Zvratné pasivum

Prézens pouze tvary aktivní a mediální, zvláštní tvary pro pasivum neexistují. Mediální tvary tu mají význam pasivní i mediální (proto se někdy hovoří o medio- pasivu )PROCVIČOVÁNÍ, Humanitní stránky pro žáky ZŠ J.A.Komenského 2. Převeďte slovesa ve větách do trpného rodu. Využijte vhodně opisné i zvratné pasivum : Zámek postavili v době renesance. Pokoj uklidili už včera. Švédština/Trpný rod – Wikiknihy Zvratné pasivum Běžnější způsob je pomocí zvratných tvarů zakončených -s. Tuto koncovku lze připojit k různým tvarům slovesa. Letem světem syntaxe Zvratné pasivum - se vyřešilo, se rozhodlo*Opisné pasivum - bylo vyřešeno, bylo rozhodnuto Analytické predikáty - plnovýzn.

FIESTA 1_2 vydani2008.indd

Zvratné pasivum : zvratné tvary sloves (shoduje se v čísle s podmětem věty)Předměty katedry: finitivní a infinitivní. Persona, zvláštnosti v kategorii osob. Numerus, zvláštnosti v kategorii čísla. Tempus. Modus.Genus, opisné pasivum , pasivum zvratné . Slovesné kategorie, Český jazyk a literatura Zvratné sloveso: smál ses, přál sis pasivum zvratné → sloveso nezvratné + se: vyjadřuje opakovanou činnost, děj → Obchody se zavírají večer (sloveso N)Stylistické využití tvaru slovesŘeky znečišťují podniky) - v psaných projevech; Zvratné pasivum - živější, v obecných předpisech, poučeních (Těsto se nalívá do formy, Těchto léků se užívá...)Co je to opisné a zvratné pasivum ?, Odpovědi.cz formě pasiva s užitím zájmene "se" " zvratné pasivum " a té bez "se" - tj. formě "byl postaven" - opisné pasivum , neboť ho "opisujeme" pomocí slovesa být. Slovo a slovesnost – Pasivum ve spisovné češtinězvaným opsané pasivum . Tvar první lze nazývati reflexivní, zvratné pasivum nebo pasivní reflexivum proti reflexivu předmětovému, objektovému typu myji se,Zajmena, cislovky, slovesa, CJ - Český jazyk - - unium.cz v projevech psaných 3.) pasivum zvratné se používá v obecných předpisech a poučeních, živost… - slovesný vid - slovesné třídy a vzory: - I